Terapeutické programy pro řidiče otevíráme od 1.4.2024

Od 1. 4. 2024 mají vybrané skupiny řidičů povinnost absolvovat terapeutický program dle zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu.

Na jeho základě bude program podmínkou vrácení řidičského oprávnění pro tyto řidiče:

  • Řidiči, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců.
  • Řidiči, kteří se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázali, že po dobu nejméně 18 měsíců nebudou řídit motorová vozidla.
  • Řidiči, kterým byl uložen správní trest zákazu činnosti za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) – tedy řidiči, kteří odmítli test na alkohol nebo drogy.
  • Řidiči, o jejichž účasti na programu rozhodl soud nebo státního zastupitelství na základě zvláštního právního předpisu.

Do programu bude možné nastoupit od 1. 4. 2024.

 
 
Tento program sestává z pěti čtyřhodinových setkání v průběhu pěti po sobě jdoucích týdnů. Program je zaměřen na prevenci a bezpečnost na silnicích. Program je již mnoho let s výbornými výsledky používán mimo jiné i v Německu, Rakousku i na Slovensku a v dalších vyspělých státech. 
 
Do programu se budete přihlašovat přes web Metodického centra viz : https://www.metodickecentrum.cz/ či pokud nejste schopni se přihlásit sami, pak Vás přihlásíme za Vaší osobní účasti sami.